mumuryu  
Commission Thailand, mumuryuCommission Thailand, mumuryu
Commission Thailand, mumuryuCommission Thailand, mumuryu
Commission Thailand, mumuryuCommission Thailand, mumuryu
รหัส : M-00008
รายละเอียดย่อ :

Anime & Cartoon : Chibi/SD
รายละเอียดทั้งหมด :
Artist Profile
ชื่อโปรไฟล์ : mumuryu
Tel. : 081-159-3942
E-mail : risu_chii@hotmail.com
Line ID : wachifukka
Facebook : Mumuryu
Website http://mumuryu.deviantart.com
ประสบการณ์
ขายพวงกุญแจจิบิตามงานการ์ตูนต่างๆ
ประเภทงานที่รับ
Anime Chibi
รายละเอียดคอมมิชชั่น
จิบิลงสีอย่างง่ายตัวละ 150-250 บาท
จิบิลงสีละเอียดตัวละ 200-300 บาท

สนใจติดต่อทางเฟซบุค Mumuryu Fukazawa