JOIN US !
JOIN US ! สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเว็บไซต์

ขอเชิญศิลปิน ฟรีแลนซ์ และผู้รักงานออกแบบศิลป์
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน Commission Directory
ร่วมแสดงผลงาน ประชาสัมพันธ์บริการรับวาดรูป
งานออกแบบกราฟฟิก เลือกชมผลงานศิลปะ
เลือกใช้บริการ รับงาน จ้างงานกันโดยตรง

1. แลกเปลี่ยนข่าวสารใน Art Community
2. ประชาสัมพันธ์คอมมิชชั่น และบริการงานศิลป์
3. เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ให้โลกได้ชื่นชม
4. ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในสื่อโซเชียลต่างๆ
5. ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ต้องจ่ายค่านายหน้า

 
     
       

NEW MEMBER

• คลิกที่เมนู New MEMBER
• กรอกข้อมูลสมาชิกให้ครบถ้วน
• เลือกประเภทสมาชิกที่ต้องการสมัคร
• ยืนยันการเป็นสมาชิกผ่านทางอีเมล
• ล็อกอินเข้าเว็บไซต์ ทำสิ่งที่ต้องการได้เลยค่ะ

     
 

YOUR PROFILE

• เฉพาะ ARTIST เท่านั้น
• คลิกที่เมนู Your PROFILE
• กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเฉพาะช่องทางการติดต่อ
• อัพโหลดผลงานเด่นอย่างน้อย 5-10 รูป
• สร้างแกลเลอรี่ แสดงผลงานในขั้นตอนถัดไป

     
 

YOUR GALLERY

• เฉพาะ ARTIST ที่สร้างโปรไฟล์แล้วเท่านั้น
• คลิกที่เมนู Your GALLERY
• แสดงผลงานได้ไม่จำกัดจำนวนและประเภท
• อัพโหลดผลงานอย่างน้อย 5 ชิ้นขึ้นไป
• อย่าลืมใส่คำบรรยายผลงานด้วยนะคะ